Uniwersytet Trzeciego Wieku

Kontakt

Uniwersytet Trzeciego Wieku  Wyższej Szkoły Gospodarki
ul. Garbary 2
85-229 Bydgoszcz
budynek A, pok. 101 ( 1 piętro )
tel. 52 567 07 07
e-mail: u3w@byd.pl


 

Godziny pracy biura:

poniedziałek: 8:00 - 16:00

wtorek: 8:00 - 16:00

środa: 8:00 - 16:00

czwartek: 8:00 - 16:00

piątek: 8:00 - 16:00

 

OPŁATY prosimy wnosić na poniższy numer konta:

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
ul. Garbary 2


46 1090 1072 0000 0001 3688 9669
z dopiskiem "opłata za UTW"

(uwaga, w czerwcu 2018 nastąpiła zmiana numeru konta)

 

kliknij