Uniwersytet Trzeciego Wieku

III Turniej Szachowy RSUTW WSG

Szczegółowy opis oraz regulamin umieszczamy w rozwinięciu wiadomości.

Regulamin III Turnieju Szachowego
Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku WSG

I           CEL TURNIEJU

- integracja słuchaczy UTW WSG
- popularyzacja gry w szachy wśród osób starszych 50+
- propagowanie zasady gry fair play
- rywalizacja sportowa
- ujawnianie oraz rozwijanie zainteresowań

II          PATRONAT

-  Wójt Gminy Cekcyn

- Wyższa Szkoła Gospodarki

III         PATRONAT MEDIALNY

- Tygodnik Tucholski

IV        ORGANIZATOR

- sekcja szachowa działająca przy UTW WSG filia w Cekcynie

V         SĘDZIA GŁÓWNY

- Piotr Jarosz – sędzia klasy I

VI        TERMIN I MIEJSCE

Zawody odbędą się w sobotę, 22 sierpnia 2020 r. w Amfiteatrze w Krzywogońcu (Wioska Grzybowa), gmina Cekcyn. Otwarcie zawodów o godz. 10:00.

VII       UCZESTNICTWO

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy słuchacze UTW WSG
oraz amatorzy królewskiej gry mający minimum 50 lat (rocznik 1970 i starsi),
bez względu na płeć oraz posiadaną kategorię szachową.

VIII      SYSTEM ROZGRYWEK

Turniej będzie rozgrywany systemem szwajcarskim w jednej grupie, na dystansie 7 rund. Kojarzenie komputerowe. Tempo gry wynosi po 15 minut dla każdego zawodnika na partię. W turnieju obowiązują przepisy Kodeksu Szachowego. Turniej nie zgłoszony do FIDE.

W przypadku małej ilości zgłoszeń turniej może zostać rozegrany systemem każdy z każdym.

IX         OCENA WYNIKÓW

Kolejność zawodników ustala się na podstawie ilości zdobytych punktów, licząc 1 pkt za wygraną,
0,5 pkt za remis  i 0 pkt za przegraną, a w razie równości decyduje kolejno: skrócony system wartościowania Buchholza, liczba zwycięstw, pełny system wartościowania Buchholza.

X          PROGRAM TURNIEJU

Godz.09.30 – 09.50 Potwierdzenie udziału oraz zapisy zawodników, jeśli będą wolne miejsca
Godz.09.55 Otwarcie Turnieju, komunikaty i regulamin Turnieju
Godz.10.00 - I-IV runda
Godz.12.15 - PRZERWA
godz.12.45 - V-VII runda
godz.14.30 - Ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, zakończenie turnieju

XI         ZGŁOSZENIA

Do 20.08.2020 r. - na stronie internetowej Chessarbitra,

lub u Henryka Gumińskiego tel. kont. 884-785-792, email kont. rada.gminy@cekcyn.pl

Istnieje możliwość dokonania zgłoszenia w dniu turnieju do godz. 9:30.

XII        FINANSOWANIE I NAGRODY

Zawodnicy startują i ubezpieczają się na koszt własny.
I miejsce – PUCHAR + DYPLOM  
II miejsce - PUCHAR + DYPLOM
III miejsce - PUCHAR + DYPLOM

I miejsce – PUCHAR + DYPLOM – uczestnik sekcji szachowej UTW WSG

XIII       POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:
 1. utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,
 2. korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju
  oraz przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z turniejem,
 3. przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału
  w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. Dane osobowe przechowywane będą
  u organizatorów.
 1. Organizatorzy zapewniają sprzęt szachowy dla wszystkich uczestników.
  Za opiekę, stan zdrowia oraz ubezpieczenie zawodników odpowiedzialny jest sam zawodnik
  lub instytucja  delegująca zawodnika do udziału w turnieju.
 2. Dla zawodników organizator zapewnia ciepłe i zimne napoje oraz ciastka i kanapki.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora, który zastrzega sobie prawo zmian regulaminu.
 4. Decyzje sędziego głównego w trakcie zawodów są ostateczne.
 5. Liczba uczestników jest ograniczona do 40 osób.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2020 r.

Do pobrania:

PLAKAT

REGULAMIN