Uniwersytet Trzeciego Wieku

DEKLARACJA NA ROK AKADEMICKI 2018/2019


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz w celach związanych z procesami rekrutacji i kształcenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
Niewyrażenie zgody skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji.