Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Maksymilianowo

Gmina Osielsko

 

W roku akademickim 2020/2021 decyzją Wójta gminy Osielsko wykłady UTW dla filii Maksymilianowo zostają czasowo wstrzymane- do odwołania. 


 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wykładów w roku akademickim 2019/2020

HARMONOGRAM WYKŁADÓW SEMESTR I

  HARMONOGRAM WYKŁADÓW SEMESTR II


 

Na postawie porozumienia o współpracy z dnia 23 listopada 2015 roku nawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Urzędem Gminy w Osielsku oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osielsku jej efektem jest utworzenie Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Maksymilianowie.

 Zapisy i szczegółowe informacje:

Świetlica w Maksymilianowie, ul.Kościelna 2

86-031 Maksymilianowo


Osoba do kontaktu:

Daniel Kossakowski – starszy instruktor

Tel. 52335 82 39, 510 193 920