Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Świętajno

Gmina Świętajno

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wykładów w roku akademickim 2019/2020

HARMONOGRAM WYKŁADÓW SEMESTR I

       HARMONOGRAM WYKŁADÓW SEMESTR II
Na postawie porozumienia o współpracy z dnia 19 stycznia 2016 roku zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki a Gminą Świętajno
Jej efektem jest utworzenie filii UTW WSG w Świętajnie.


 

 

Zapisy i szczegółowe informacje:

Urząd Gminy Świętajno

ul. Świętajno 104
19-411 Świętajno
tel. 87 520 70 10
Osoba do kontaktu: Grażyna Zielińska