Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Jeżewo

         

 

 Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wykładów w roku akademickim 2019/2020

HARMONOGRAM WYKŁADÓW SEMESTR I

  HARMONOGRAM WYKŁADÓW SEMESTR II


 

Na postawie porozumienia o współpracy z dnia 3 października 2017 roku zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, Powiatem Świecki, Gminą Jeżewo i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jeżewie, jej efektem jest utworzenie Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Jeżewie.

 


Zapisy i szczegółowe informacje:

Biblioteka

ul. Główna 2a

86-131 Jeżewo

tel. 789 133 559

Osoba do kontaktu : Natalia Poćwiardowska