Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zajęcia wokalno - estradowe

Zapraszamy serdecznie na zajęcia wokalno – estradowe
Prowadzący : Pani mgr Kaja Potrzebska
Spotkania odbywają się co środę od godziny 10.00 do 12:15

Akademicka Przestrzeń Kulturalna, bud. L - sala widowiskowa