Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Wąpielsk

Wszystkie obrazy

Gmina Dobrcz

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wykładów w roku akademickim 2022/2023

 HARMONOGRAM WYKŁADÓW SEMESTR II

 

 

Na postawie porozumienia o współpracy z dnia 15 listopad 2016 roku zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy a Urzędem Gminy Wąpielsk, jej efektem jest utworzenie Filii Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki w Wąpielsku.