Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Inowrocław

                                            Zapraszamy do nowej fili UTW w Inowrocławiu

 

W celu zapisów na semestr letni prosimy o kontakt  na  mail:oliwia.orczyk@byd.pl

 

Siedziba UTW :

Ośrodek Ekonomii Społecznej Wyższa Szkoła Gospodarki

Kolegium Nauk Społecznych w Inowrocławiu

 88-100 Inowrocław, ul. Świętokrzyska 6