Uniwersytet Trzeciego Wieku

WYBORY DO SAMORZĄDU UTW

  Ważna Informacja!

Do 18 stycznia proszę zgłaszać kandydatów na członków pięcioosobowego samorządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kandydatury mogą typować osoby, które są słuchaczami UTW. Zgłoszenia są przyjmowane osobiście w biurze UTW, pocztą elektroniczną u3w@byd.pl lub telefoniczne pod numerem 510265205.