Uniwersytet Trzeciego Wieku

WYKŁADY UTW 25.11.2022 r.

                                                                      Uwaga!
Kolejny wykład dla słuchaczy UTW WSG w Bydgoszczy odbędzie się w dniu 25.11.2022 r.