Uniwersytet Trzeciego Wieku

INAUGURACJA - dla GRUPY I

15 października o godzinie 10:00 powtórzymy przerwaną uroczystość z 1 października dla grupy pierwszej. Odbędzie się ślubowanie nowych słuchaczy, a wykład inauguracyjny wygłosi Rektor WSG Marek Chamot. Zapraszamy!