Uniwersytet Trzeciego Wieku

REKRUTACJA GRUPA BYDGOSKA 2021/2022

Drodzy Słuchacze! Do 30 września 2021 r. prowadzimy rekrutację główną na kolejny rok akademicki do grupy bydgoskiej. Bardzo prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji w rozwinięciu tej wiadomości. 

ZASADY PRZYNALEŻNOŚCI DO UTW WSG 2020/2021

Wykłady i zajęcia dodatkowe na UTW WSG będą realizowane przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Podstawowym warunkiem uczestnictwa będzie obowiązkowe ich przestrzeganie.

1.  Konieczne jest złożenie deklaracji członkowskiej lub woli kontynuacji oraz wniesienie opłaty semestralnej do dnia 30 września 2021 r.  Opłaty wniesione przez Słuchaczy na semestr letni 2019/2020 i 2020/2021 zostają przeksięgowane na semestr zimowy 2021/2022.

Deklarację pobieramy w biurze UTW (budynek WILLA, parter, pokój 3) lub zapisujemy się za pośrednictwem formularza on-line: http://www.u3w.byd.pl/id,118/formularz-zgloszeniowy

2. Słuchacze zostaną podzieleni na co najmniej 3 grupy wykładowe. Wieloletnich słuchaczy obowiązuje podział z zeszłego roku akademickiego. Są możliwe korekty - po indywidualnym uzgodnieniu z koordynatorem i w przypadku wolnych miejsc. 

piątek, godzina 10:00

piątek, godzina 12:00

piątek, godzina 14:00

(piątek, godzina 16:00 - opcjonalnie, w razie konieczności wprowadzenia dodatkowych limitów osobowych)

3. O limitach w salach wykładowych i językowych decydują aktualne wytyczne Sanepidu.

4. Prowadzimy również zapisy na zajęcia dodatkowe: j. angielski, j. niemiecki, j.francuski, trening pamięci, zajęcia komputerowe, zespół wokalny i NOWOŚĆ - zajęcia prozdrowotne na basenie z instruktorem.

Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się do poszczególnych sekcji. Zajęcia dodatkowe będą realizowane od października. 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Żaneta Saj - Koordynator UTW

52 567 07 07

u3w@byd.pl