Uniwersytet Trzeciego Wieku

REKRUTACJA 2020/2021

Drodzy Słuchacze! Do 30 września 2020 r. prowadzimy rekrutację główną na kolejny rok akademicki do grupy bydgoskiej. Jednakże ze względu na sytuację w kraju robimy to na zmienionych zasadach. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi w rozwinięciu tej wiadomości. 

ZASADY PRZYNALEŻNOŚCI DO UTW WSG 2020/2021

Wykłady i zajęcia dodatkowe na UTW WSG będą realizowane przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad sanitarnych. Podstawowym warunkiem uczestnictwa będzie obowiązkowe ich przestrzeganie.

1.  Konieczne jest złożenie deklaracji członkowskiej lub woli kontynuacji oraz wniesienie opłaty semestralnej do dnia 30 września 2020 r. 

Deklarację pobieramy w biurze A101, (budynek A) lub zapisujemy się za pośrednictwem formularza on-line: http://www.u3w.byd.pl/id,118/formularz-zgloszeniowy

2.Słuchacze zostaną podzieleni na co najmniej 3 grupy wykładowe:

piątek, godzina 10:00

piątek, godzina 12:00

piątek, godzina 14:00

piątek, godzina 16:00

3. O zapisie na konkretną godzinę decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wyczerpania miejsc na dana godzinę albo nie wskazania preferowanej godziny będziemy przydzielać Państwa alfabetycznie. Wybór grupy prosimy zgłaszać telefonicznie 52 567 07 07 lub mailowo u3w@byd.pl 

4. O limitach w salach wykładowych i językowych decydują aktualne wytyczne Sanepidu.

5. Opłaty wniesione przez Słuchaczy na semestr letni 2019/2020 zostają przeksięgowane na semestr zimowy 2020/2021

6. Prowadzimy również zapisy na zajęcia dodatkowe: j. angielski, j. niemiecki, j.francuski, trening pamięci, zajęcia komputerowe, zespół wokalny.