Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wirtualny Festiwal Nauki również dla UTW

Z dniem 27 kwietnia Wyższa Szkoła Gospodarki w ramach Wirtualnego Festiwalu Nauki rozpoczyna realizację Wykładów Jadwiżańskich - cyklu wykładów i dyskusji panelowych poświęconym istotnym i aktualnym tematom filozoficznym.
Tytuł ten zawdzięczamy naszej patronce Św. Jadwidze Królowej, której życie i dzieła mają wymiar uniwersalny, ponadczasowy i ponadnarodowy. Tematyka wykładów nawiązuje więc do wielkich idei ludzkości, jak: prawda, dobro, piękno, życie, wolność, własność, szczęście.
Zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w planowanym przedsięwzięciu, pierwszym z tego cyklu, które będzie kontynuowane przez 7 kolejnych poniedziałków począwszy od najbliższego, tj. 27 kwietnia od godz. 17:00 w wersji zdalnej na platformie TEAMs. Prezentacji wykładowców i prowadzenia dyskusji podjął się Rektor naszej Uczelni prof. WSG dr Marek Chamot.
Pierwszym tematem będzie:
Prawda – kryzys w ujęciu epistemologicznym.
Wykłady wprowadzające do dyskusji i głos w dyskusji zabiorą:
Ryszard Maciołek, Wojciech Rechlewicz oraz Łukasz Moniuszko.
Zachęcamy do zapisywania się na to wydarzenie z wyprzedzeniem pod adresem: jan.chesy@byd.pl lub dołączenia do spotkania TUTAJ
Wykłady są otwarte dla całej społeczności akademickiej Uniwersytetu Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki!