Uniwersytet Trzeciego Wieku

31.05.2019 Dzień osób z niepełnosprawnością

PROGRAM
Dnia Osób z Niepełnosprawnością
31 maja 2019 r.
„Żyj aktywnie”
(miejsce organizacji: Akademicka Przestrzeń Kulturalna przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, ul. Królowej Jadwigi 14)
10.00 – 10.15 Powitanie gości przez Dyrektora Bydgoskiego Oddziału ZUS, Prezydenta Wyższej Szkoły Gospodarki, Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
10.15 – 10.30 Występ artystyczny uczennicy Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy
10.30 – 10.45 Żyj aktywnie – Tomasz Barcik – niedowidzący Bydgoszczanin, absolwent WSG, sportowiec wielu dziedzin, autor bloga „Weź to poczuj”, młody tata,
10.45 – 11.00 Wykład przedstawiciela Fundacji Aktywacja
11.00 – 11.15 Żyj aktywnie – Karolina Kucharek uczestniczki kursów zawodowych organizowanych przez Fundację Aktywacja, która na bazie zdobytych umiejętności podjęła współpracę z ogólnopolską firmą będącą znanym na rynku wydawcą prasy i liderem w dziedzinie mediów, aktualnie specjalizującej się w zakresie reklamy i mediów w Internecie
11.15 – 11.30 Żyj aktywnie – Grzegorz Olszta – niesłyszący tancerz – pokaz + kilka słów o sobie
11.30 – 12.00 Przerwa kawowa
12.00 – 12.30 Polski Związek Głuchych
12.30 – 12.45 Żyj aktywnie – Piotr Marek – bydgoski niepełnosprawny malarz, przedstawiciel nurtu Art. Brut, absolwent Policealnego Studium Sztuk Plastycznych w Ostromecku, w kwietniu br. debiutancka wystawa pn. „MAŚLOKSZTAŁTY i inne takie”, zaprezentuje kilka swoich obrazów
12.45 – 13.00 Żyj aktywnie - prezentacja filmu o Sebastianie Pietrzaku – niepełnosprawnym fotografie głównie kobiet, wystawa prac w trakcie trwania wydarzenia
13.00 – 13.30 Rehabilitacja lecznicza - wykład Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
10.00 – 14.00 stoiska informacyjno-konsultacyjne
• PFRON
• NFZ – możliwość wyrobienia karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)
• Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. osób Niepełnosprawnych
• Powiatowy Urząd Pracy
• Fundacja Aktywizacja
• Wyższa Szkoła Gospodarki wraz z Pełnomocnikiem Rektora i Kanclerza ds. Osób Niepełnosprawnych
• ZUS