Uniwersytet Trzeciego Wieku

Więcej ławek w Bydgoszczy!

Bydgoska Rada Seniorów zwraca się z prośbą do słuchaczy UTW WSG w Bydgoszczy o wskazanie tras spacerowych i rekreacyjnych, przy których należy zwiększyć ilość ławek i miejsc do odpoczynku. Zebrane od Państwa informacje zostaną przekazane Prezydentowi Miasta Bydgoszczy.

 

Prosimy więc Was o podawanie konkretnych nazw ulic i osiedli, gdzie zauważacie Państwo konieczność zwiększenia miejsc do odpoczynku. Proszę o sugestie mailowe: u3w@byd.pl, bądź telefoniczne 62 567 07 07. Czekam na propozycje do 6 kwietnia br.

PISMO do Dziekana UTW WSG