Uniwersytet Trzeciego Wieku

PCK zaprasza do wolontariatu

„Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej
dla seniorów” 
-  Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy szuka osób, które chciałyby w ramach wolontariatu zostać opiekunem  osoby starszej. 

Kujawsko – Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Bydgoszczy informuje, że od stycznia br. w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu realizuje program pod nazwą „Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu – projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów”.

Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekunów faktycznych. Program jest realizowany w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Do udziału w projekcie zapraszamy niesamodzielne osoby, które ukończyły 60 lat, opiekunów faktycznych osób starszych, osoby, które chcą podjąć zatrudnienie jako opiekun niesamodzielnej osoby starszej oraz osoby, które chcą opiekować się niesamodzielnymi osobami starszymi w ramach wolontariatu.

W zależności od formy uczestnictwa w projekcie oferujemy opiekę dzienną dla niesamodzielnych osób starszych (w ramach Usług Opieki Dziennej, Pomocy Sąsiedzkiej, Wolontariatu Opiekuńczego), wsparcie opiekunów faktycznych niesamodzielnych osób starszych (szkolenia, domowe wizyty instruktażowe, punkty konsultacyjne, wypożyczalnia sprzętu, organizowanie opieki w ramach polityki wytchnieniowej), szkolenia i kursy dla osób, które podejmą zatrudnienie jako opiekun niesamodzielnej osoby starszej oraz dla wolontariuszy.

Więcej informacji na temat warunków pracy wolontarystycznej w naszym projekcie udzieli Państwu Specjalista do spraw wolontariatu opiekuńczego Pani Elżbieta Marcinkowska, która jest naszym pracownikiem w biurze przy ul. Dr. E. Warminskiego 10 pokój nr 16 od poniedziałku do piątku w godz. od 7,00 do 15,00 (we wtorki do 17,00) kontakt: tel. 52 322 55 68 wew. 25, e-mail: e.marcinkowska.UWO.bydgoszcz@wp.pl

ULOTKA INFORMACYJNA NR1

ULOTKA INFORMACYJNA NR2