Uniwersytet Trzeciego Wieku

Projekt RESTART

Uczelnia prowadzi projekt unijny dla osób w wieku emerytalnym, ale takich, którzy jeszcze pracują zawodowo. Korzyści z zapisania się do projektu:

  • kursy zawodowe uwzględniające narzędzia przyspieszające proces uczenia się osób 50+,
  • kursy kompetencyjne (komputerowe, językowe)
  • zajęcia pro-zdrowotne (przykładowo: karnety fitness, karnet na basen, bony na badania profilaktyczne, kompletne badanie krwi itp.)

 

Poniżej warunki udziału: (do spełnienia łącznie):

a/ osoba w wieku powyżej 50 lat (50+, według daty urodzenia ukończone 50 lat w momencie przystąpienia do Projektu),

b/ osoba zamieszkująca na terenie Polski zgodnie z Kodeksem Cywilnym

c/ osoba spełniająca warunek zatrudnienia w przedsiębiorstwie MMŚP (mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo) zgodnie z Kodeksem Pracy (umowa o pracę)

d/ osoba będąca słuchaczem U3W lub nie będąca słuchaczem U3W, ale zainteresowana zajęciami U3W

Jeżeli znajdują się wśród Państwa chętne osoby, które spełniają powyższe warunki– to proszę o niezwłoczny kontakt z biurem UTW.