Uniwersytet Trzeciego Wieku

wykład 13.10. zmiana godziny

Szanowni Słuchacze
Wykład dodatkowy 13 października pt. „Jak być bezpiecznym? Cyberprzemoc. Metody oszustw na „wnuczka” prowadzony przez Funkcjonariusza Komendy Wojewódzkiej Policji odbędzie się w piątek – ale o zmienionej godzinie! Zapraszamy wyjątkowo na godzinę 13:30.