Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zajęcia wokalno - estradowe

Zapraszamy serdecznie na zajęcia wokalno – estradowe
Prowadzący : Pani mgr Kaja Potrzebska
Spotkania odbywają się co środę od godziny 10.00 do 12:15

BUDYNEK "WILLA", SALA NR 5 PARTER

Zajęcia są odpłatne: 20 zł/mc dla słuchaczy UTW. Dla osób spoza 30 zł/mc