Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zajęcia wokalno - estradowe

Zapraszamy serdecznie na zajęcia wokalno – estradowe
Prowadzący : Pani mgr Kaja Potrzebska
Spotkania odbywają się co środę od godziny 10.00 do 12:15

BUDYNEK H , SALA NR 003

Zajęcia są odpłatne: 25 zł/mc dla słuchaczy UTW. Dla osób spoza 35 zł/mc