Uniwersytet Trzeciego Wieku

STRUKTURA RSUTW

 "Może dojrzałość polega na tym, że chce się tego, czego się samemu chce, a nie tego, co inni Ci każą chcieć”
- Frederik Pohl ("Gateway. Brama do gwiazd")

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy to świetna perspektywa mądrego spędzania czasu dla ludzi "dojrzałych", chcących zachować kondycję zarówno fizyczną jak i intelektualną. Tematyka wykładów dopasowana jest do aktualnych potrzeb słuchaczy, a sposób ich prowadzenia przez wykładowców sprawia, że zainteresowanie jest ogromne.
W trosce o prawidłowe funkcjonowanie Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku Wyższej Szkoły Gospodarki stworzona została struktura organizacyjna zarządzająca Uniwersytetem oraz wszystkimi zamiejscowymi Filiami.

 

STRUKTURA REGIONALNEJ SIECI UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU WSG

 

Dziekan Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Prof. WSG dr inż. Cezary Kościelak

 

 

Dyrektor Centrum Projektów Edukacyjnych WSG


doc. Przemysław Ziółkowski

 

 

Koordynator Regionalnej Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku


mgr Żaneta Saj