Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Grajewo

 

Na postawie porozumienia o patronacie naukowym zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki a Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Grajewie, jej efektem jest objęcie działającego UTW patronatem naukowym przez Wyższą Szkołę Gospodarki.


Adres:

ul. Wojska Polskiego 20

19-200 Grajewo

tel. 86-272-29-91 wew.21

email: utw.grajewo@gmail.com


www.utwgrajewo.pl