Uniwersytet Trzeciego Wieku

Regionalna sieć

Chodzież

 

Na postawie porozumienia o patronacie naukowym zawiązała się współpraca pomiędzy Wyższą Szkołą Gospodarki a Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Chodzieży, jej efektem jest objęcie działającego UTW patronatem naukowym przez Wyższą Szkołę Gospodarki.


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży
ul. Jagiellońska 3
64-800 Chodzież

www.utw.chodziez.pl